ToolCare

ToolCare konsignationslager av förbrukningsverktyg.

Fördelar med ToolCare

  • Förenklad administration, lagerhållning och logistik med ToolCare.
  • Minskad kapitalbindning och kostnader för inköp av verktyg med ToolCare.
  • Anpassas individuellt för er typ av produktion och maskinpark.
  • ToolCare gör att ni alltid har verktyg omedelbart tillgängliga när behovet uppstår.


Är du intresserad av att bli en ToolCare-kund så kontakta oss på 
Duroc Machine Tool.

 

Fraisa1