Maskiner

Innkjøp av en ny maskin eller produksjonsutstyr er ofte en av de største investeringene et foretak gjør.

Chrion 311-01_03

Valget av maskinfabrikat er da bare en liten del av den store beslutningen, som omfatter så mange flere viktige parametere.

Uansett om du velger å kjøpe en separat maskin eller en ferdig produksjonsløsning, komplett med verktøy, oppspenning og miljøprodukter, innebærer dette et langvarig samarbeid mellom deg og oss. Vårt mål er at du skal føle deg trygg på oss som en stabil samarbeidspartner.

Vår strategi og målsetning er å samarbeide med de internasjonalt sterkeste leverandørene på området for produksjonsutstyr for å kunne garantere stabilitet også i leverandørleddet. Utstyret skal jo fungere i mange år framover, og dette krever sikker leveranse av service- og eventuelle byttedeler i lang tid.