Ražošanas vide

Ražošanas videi, kādu veido darbarīku iekārtas un kāda veidojas ap šīm iekārtām, ir liela nozīme mūsu ekonomiskajā domāšanā, kas vērsta uz vides aizsardzību. Ar kvalitatīviem, saudzējošiem (iedarbības ziņā uz ādu) un ilgstoši lietojamiem griešanas šķidrumiem, modernām atdalīšanas metodēm, kas attīra griešanas šķidrumus un paildzina to kalpošanas laiku, eļļas dūmu filtru, kas netīro gaisu attīra no eļļas dūmiem un daļiņām, mēs varam nodrošināt tīrāku mehānisko vidi un samazināt izdevumus.

Mēs piedāvājam vienu no tirgū pieejamajām plašākajām izstrādājumu un aprīkojuma programmām, kurā ir domāts par mūsdienīgu darbu ar griešanas šķidrumiem un sakārtotu ražošanas vidi.