Produktionsmiljø

Produktionsmiljø i og omkring værktøjsmaskinen er en vigtig del af vores økonomiske miljøtænkning. Med gode og hudvenlige skærevæsker
med lang levetid, moderne separationsteknik, der renser og forlænger skærevæskens levetid samt olietågefiltre, der renser forurenet luft for
tåge og partikler, kan du se frem til et renere maskinmiljø og
reduceret forbrug.

miljobild

Vi tilbyder et af markedets bredeste programmer af produkter og udstyr til moderne skærevæskehåndtering og godt maskinmiljø.