Vi effektiviserar industrin

Durocs verksamhet har indelats i två affärsområden industrihandel och industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

För affärsområde industrihandel är affärsiden att erbjuda kunderna lösningar för en kostnadseffektiv produktionsprocess med hög tillgänglighet och störningsfri produktion.

För affärsområde industri gäller att vi erbjuder våra kunder ökad livslängd, produktivitet, och kvalitet som på så sätt ger lägre tillverknings- och underhållskostnader i deras verksamhet.

Värderingar

Våra värderingar är

  • Stolta att göra kunder framgångsrika
  • Lär av andra och gör det bättre
  • Respekt för individen, olikhet är en tillgång
  • Människor är kloka och vill ta ansvar
  • Kompetensen tar ledningen
  • Ärlighet och öppenhet

 

Strategi

Grunden i allt vårt företagande är entreprenörskap och en passion för att göra affärer. Arbetssättet bygger på medskapande lagarbete där den gemensamma erfarenheten och klokheten är större än individens.

För att bolagens ska utvecklas krävs en lönsam tillväxt som bygger på affärsmannaskap, att göra rätt affärer och att göra affärer rätt.

Vi ska se förändringar i marknaden som en möjlighet och vara bäst på att göra våra kunder framgångsrika. Våra kunder ska uppleva oss som den bästa leverantören. Vi erbjuder snabb och kompetent service, besvärsfria och pålitliga leveranser som skapar förtroende för oss som leverantör.

Vi ska utveckla våra medarbetare med utbildning och träning så att de upplevs som de bästa i marknaden på att erbjuda produktionslösningar tillsammans med service och kundsupport.       

Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Hur vi arbetar

Durocs dotterbolag är rustade att drivas självständigt och Duroc fungerar som en stark och aktiv ägare med uppgift att göra rätt affärer och coacha dotterbolagen.

Kontakta bolagen

Vill du veta mer? Eller vill du komma i kontakt med någon av Durocs verksamheter? Alla bolag har egna webbplatser där du hittar mer information. Adress och telefonnummer finner du även här.