Finansiell kalender 2017

Bokslutskommuniké januari-december 2016 14 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 21 april 2017
Delårsrapport januari-september 20 oktober 2017
Årsredovisning 31 mars 2017
Årsstämma i Danderyd 27 april 2017

Rapporter