Finansiell kalender 2017

  • Bokslutskommuniké 2017                         28 Augusti 2017

  • Årsstämma 2017                                      26 Oktober 2017

  • Delårsrapport Juli – September                   7 November 2017

  • Delårsrapport Juli – December                    9 Februari 2018

  • Delårsrapport Juli – Mars                            7 Maj 2018

  • Bokslutskommuniké 2017/2018                 27 Augusti 2018

 

Rapporter