Duroc-aktien

Aktiekapitalet i Duroc AB (publ) uppgick vid 2016 års utgång till 7 328 900 kronor, fördelade på 7 328 900 aktier, varav 350 000 utgjordes av A-aktier och 6 978 900 av B-aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. Varje A-aktie motsvarar tio röster, medan varje B-aktie motsvarar en röst. Durocs B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, Small Cap.